Fly

Blue Razz lemonade 5% 10 PZAS
Blue Razz lemonade
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
Kiwi Strawberry 5% 10 PZAS
Kiwi Strawberry
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
Lemon mint 5% 10 PZAS
Lemon mint
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
Grape ice 5% 10 PZAS
Grape ice
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
Apple mango pear ice 5% 10 PZAS
Apple Mango Pear Ice
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
Pineapple coconut 5% 10 PZAS
Pineapple Coconut
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
Passion grapefruit ice 5% 10 PZAS
Passion Grapefruit Ice
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
Pomegranate 5% 10 PZAS
Pomegranate
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
FLY COOL MINT 5% 10 PZAS
Cool Mint
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
FLY VIRGINIA TOBACCO 5% 10 PZAS
Virginia Tobacco
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
FLY STRAWBERRY MANGO 5% 10 PZAS
Strawberry Mango
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
FLY LUSH ICE 5% 10 PZAS
Lush Ice
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
FLY BLUEBERRY ICE 5% 10 PZAS
Blueberry Ice
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
FLY CUCUMBER ICE 5% 10 PZAS
Cucumber Ice
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
FLY MANGO ICE 5% 10 PZAS
Mango Ice
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
FLY LYCHEE ICE 5% 10 PZAS
Lychee Ice
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
FLY PEACH ICE 5% 10 PZAS
Peach Ice
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
FLY STRAWBERRY WATERMELON BUBBLEGUM 5% 10 PZAS
Strawberry Watermelon Bubblegum
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
FLY STRAWBERRY KIWI LYCHEE 5% 10 PZAS
Strawberry Kiwi Lychee
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
FLY MANGO PEACH PINEAPPLE 5% 10 PZAS
Mango Peach Pineapple
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
FLY CINNAMON MINT 5% 10 PZAS
Cinnamon Mint
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
FLY COCONUT ICE 5% 10 PZAS
Coconut Ice
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
FLY RED BULL 5% 10 PZAS
Red Bull
 • : 10 pzas
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$2000
 • -
 • +
strawberry kiwi Lychee fly 5%
Strawberry Kiwi Lychee
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
cucumber ice fly 5%
Cucumber Ice
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
coconut ice fly 5%
Coconut Ice
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Red Bull fly 5%
Red Bull
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Strawberry Mango fly 5%
Strawberry Mango
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Virginia tobacco fly 5%
Virginia Tobacco
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Cinnamon mint fly 5%
Cinnamon Mint
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Strawberry watermelon bubblegum fly 5%
Strawberry Watermelon Bubblegum
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Mixed berries fly 5%
Mixed Berries
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Mango peach pineapple fly 5%
Mango peach pineapple
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Blueberry ice fly 5%
Blueberry Ice
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Cool Mint fly 5%
Cool Mint
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Lychee ice fly 5%
Lychee Ice
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Mango ice fly 5%
Mango Ice
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Lush ice fly 5%
Lush Ice
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Peach ice fly 5%
Peach Ice
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Lemon mint fly 5%
Lemon mint
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Kiwi Strawberry fly 5%
Kiwi Strawberry
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Blue Raz limonade fly 5%
Blue Raz limonade
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Grape ice fly 5%
Grape ice
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
passion grapefruit ice fly 5%
Passion Grapefruit Ice
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
pomegranate fly 5%
Pomegranate
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
pineapple coconut fly 5%
Pineapple Coconut
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +
Apple mango pear ice 5%
Apple Mango Pear Ice
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : No recargable
 • : 1800 Puffs
$250
 • -
 • +